Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія біоорганічна» (для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання)

Анотація
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт розроблені відповідно до вимог навчальної програми з дисципліни «Хімія біоорганічна» для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальностей 091 Біологія, 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Мета методичних вказівок до виконання лабораторних робіт – допомогти студентам засвоїти теоретичні розділи курсу та опанувати загальними методами визначення основних органічних сполук щодо розуміння їх функціонування в організмі. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія біоорганічна» містять опис проведення 26 лабораторних занять, для кожного з них наведено тему, мету, перелік матеріалів, реактивів та обладнання, необхідних для проведення заняття, перелік запитань до перевірки засвоєння знань та перелік літератури. Кожна тема супроводжується певною теорією. Невід’ємною частиною Методичних вказівок є коротка інструкція з техніки безпеки та охорони праці в біохімічної лабораторії.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, хімія, хімія біоорганічна
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія біоорганічна» (для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання) [електронний ресурс] / Н. Л. Федорко, С. С. Чернадчук, О. К. Будняк та ін. – Одеса, 2022. – 82 с.
DOI
ORCID:
УДК