Адаптивні/дезадаптивні тенденції перфекційної особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянута важлива проблема психології перфекціонізму - питання амбівалентності феномену перфекціонізму, яка відображається у адаптивних/дезадаптивних тенденціях перфекційної особистості. Аналізуються сучасні підходи до розуміння категорії адаптивность Емпірично та статистично доведена важливість фактору «адаптивні/дезадаптивні тенденції» у структурі перфекційної особистості. Наголошується на необхідності розробки критеріїв для виділення адаптивних та дезадаптивних тенденцій, а також для виділення адаптивних та дезадаптивних перфекційних особистостей.
В статье рассмотрена важная проблема психологии перфекционизма - вопрос об амбивалентности феномена перфекционизма, которая отображается в адаптивных/дезадаптивных тенденциях перфекционисткой личности. Анализируются современные подходы к пониманию категории адаптивности. Эмпирически и статистически доказана важность фактора «адаптивные/дезадаптивные тенденции» в структуре перфекционисткой личности. Отмечается необходимость разработки критериев для выделения адаптивных и дезадаптивных тенденций, а также для выделения адаптивных и дезадаптивных перфекционистких личностей.
The article examines the important issue of Psychology perfectionism - the question of ambivalence phenomenon of perfectionism which is displayed in adaptive, maladaptive tendencies perfectionist personality. It was analyzed contemporary approaches to understanding the adaptability category. It was empirically and statistically proved the importance factor of “adaptive, maladaptive tendencies” in the structure perfectionist personality. It is also stressed the need to develop criteria for the selection of adaptive and maladaptive tendencies, and to highlight the adaptive and maladaptive perfectionist personalities.
Опис
Ключові слова
перфекціонізм, особистість, адаптивність, дезадаптивність, тенденції, модель, фактор, перфекционизм, личность, адаптивность, дезадаптивность, тенденции, perfectionism, personality, adaptability, maladaptive, trends, model, factor
Бібліографічний опис
Науковий вісник Херсонського державного університету
DOI
ORCID:
УДК