Системне програмування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні лабораторних робіт з обов’язкової дисципліни «Системне програмування», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна iнженерiя» факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Опис
Ключові слова
системне програмування, принципи створення системних програм, компоненти системного програмного забезпечення, проектування системного програмного забезпечення, програмування системного програмного забезпечення, експлуатація операційних систем
Бібліографічний опис
Системне програмування : метод. вказівки до виконання лаб. робіт здобувачами першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти, спец. 123 – Комп’ютерна iнженерiя / уклад.: Н. Ф. Трубіна, І. М. Лiсiцина. – Одеса : Олді+, 2023. – 86 с.
DOI
ORCID:
УДК