Коммуникативные тактики реализации стратегии уклонения от прямого ответа в англоязычном художественном дискурсе

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The article analyzes the communicative tactics realizing the communicative strategy of hedging. The material under analysis is represented by 145 speech episodes taken from English literary discourse in which characters avoid explicit answers to questions. A classification of ten communicative tactics realizing the communicative strategy of hedging has been offered.
Опис
Ключові слова
communicative strategy, communicative tactics, hedging, fictional discourse
Бібліографічний опис
Деде Ю. Коммуникативные тактики реализации стратегии уклонения от прямого ответа в англоязычном художественном дискурсе / Ю. Деде // Іноземні мови в контексті сучасного розвитку природничих та гуманітарних наук: міждисциплінарний підхід [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з питань методики викладання інозем. мови (22 берез. 2021 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова ; редкол.: Л. М. Голубенко [та ін.]. – Одеса, 2021. – С. 27-34.
DOI
ORCID:
УДК