Зародження втраченої надії: перші праці на Півдні США з історії громадянської війни 1861 - 1865 рр.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена формуванню у 60-х рр. ХІХ ст. ідеологічних засад культурної традиції південних штатів США, що отримала назву «Втрачена надія». У контексті цього розглядаються передумови створення цього руху та історичні твори Едварда Полларда, Джубала Ерлі та Джефферсона Девіса.
Статья посвящена формированию в 60-х гг. XIX в. идеологических основ культурной традиции южных штатов США, которая получила название «Потерянная надежда». В контексте этого рассматриваются предпосылки создания этого движения и исторические работы Эдварда Полларда, Джубала Эрли и Джефферсона Дэвиса.
The article is dedicated to the formation of the ideological basis of the Southern United States’ cultural tradition titled as The Lost Cause. In this context the prerequisites of the creation of this movement and historical works of Edward Pollard, Jubal Early and Jefferson Davis are observed.
Опис
Ключові слова
історіографія США, Громадянська війна у США, Втрачена надія, історіографія Громадянської війни у США, образ громадянської війни, историография США, Гражданская война в США, Потерянная надежда, историография Гражданской войны в США, образ гражданской войны, the United States’ historiography, the American Civil War, the Lost Cause, American Civil War’s historiography, a civil war image
Бібліографічний опис
Полілог: збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання