Економіка знань як стратегічна основа розвитку України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Економіка знань – це тип економіки, де знання відіграють вирішальну роль, а виробництво знань стає джерелом зростання. Створення економіки знань передбачає структурування всієї економічної системи на інтелектуальній основі, тобто розвиток потенціалу особистості, який у свою чергу залежить від рівня доступності й якості освіти, охорони здоров’я, інформації й комунікацій, досягнень економіки, науки і культури.
Опис
Ключові слова
економіка знань, інновації
Бібліографічний опис
Матеріали 72-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 29 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Одеса. Секція: Економічних і правових наук: збірник / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса: Фенікс, 2017.
DOI
ORCID:
УДК