Живлення атерини чорноморської Atherinapontica (Eichwald) біля узбережжя Одеси

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В роботі досліджено живлення атерини біля узбережжя Одеси напротязі трьох сезонів. Раціон атерини включає організми, що відносяться до 19 таксонів. Представники чотирьох таксонів - Acartia sp. , Parcicalanns parvus, Harpacticoida, Amphibalanus improvisus — зустрічались в харчових грудках на протязі усього періода досліджень. Найбільш значимими в живленні є планктонні копеподи Acartia sp., P. parvus, значення СІНК яких досягають 31,3 %оо та 11,3 °/ооо? відповідно. Найбільша інтенсивність живлення відмічена восени. Індекс наповнення кишковику атерини у біля узбережжя Одеси дорівнює весною 69,5, влітку 95,6, восени 100,4 %...
In this work the nutrition silversides near Odessa coast far during three seasons. The diet includes silversides organisms relating to 19 taxa. Representatives of four taxon - Acartia sp. , Paracalanus parvus, Harpacticoida, Amphibalanus improvisus - encountered in the food bolus during the entire period of studies.The most important in nutrition are plankton і c copepods Acartia sp., P. parvus, meaning Cinco which reach 31.3 11.3 °/ooo and %oo respectively. The greatest intensity of nutrition marked the spring. Index filling silversides the intestine off the coast of Odessa is spring 69.5, 95.6 in summer, autumn 100.4 %oo.
Опис
Ключові слова
6.040102 біологія, живлення атерини, Одеське узбережжя, nutrition silverside, Odessa coast, nutrition silverside
Бібліографічний опис
Гулак, Б. С. Живлення атерини чорноморської Atherina pontica (Eichwald) біля узбережжя Одеси : дипломна робота бакалавра / Б. С. Гулак; наук. кер. О. В. Чернявський; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. гідробіології та загальної екології. – 2016. – 31 с.
DOI
ORCID:
УДК