Організація обліку вибуття основних засобів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Основні засоби (фонди) списуються з балансу суб’єкта господарювання від наступних господарських операцій
Опис
Ключові слова
основні засоби (фонди) списуються з балансу суб’єкта господарювання, фінансовий результат, період завершення продажу, процес ліквідації основних засобів
Бібліографічний опис
Матеріали п'ятої міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 26-27 березня 2010 р.
DOI
ORCID:
УДК