Проблема дослідження гендерного конфлікту у подоланні стресових ситуацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Економіка незалежної України нині стикається з умовами затяжної та всеосяжної кризи, обумовленої впливом та наслідками епідеміологічних, екологічних та інших загроз. Це характеризується в першу чергу нестабільністю у виробничій і фінансовій сферах, швидкими змінами умов ділової активності, змінами систем цінностей по відношенню до професійної діяльності та власного здоров’я та супроводжується кризою традиційних норм, зразків поведінки, ролей, статусів. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває вивчення проблеми подолання кризових ситуацій як на особистісному так і на соціальному рівні, а саме такої її складової як гендерного конфлікту, який викликає протиріччя між нормативними уявленнями про особливості поведінки чоловіків та жінок та небажанням чи неможливістю особистості чи групи людей відповідати цим уявленням.
Опис
Ключові слова
гендерний конфлікт, психодинамічна парадигма, системний підхід, стресова ситуація
Бібліографічний опис
Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність : зб. матеріалів міжнар. наук.-практич. конф./ (Одеса, 20-21 трав. 2020 р.) – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020.
DOI
ORCID:
УДК