Теоретичні аспекти фінансової стійкості суб’єктів господарювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Зміст фінансової діяльності суб’єкта господарювання проявляється через фінансові відносини і виражається фінансовими ресурсами. Фінансові відносини визначаються соціально- економічними відносинами відповідної економічної формації природою та функціями держави. У ринковій економіці вони стали інструментом пристосування до нових явищ внутрішнього і зовнішнього життя підприємства, нових умов відтворення капіталу. Фінансова діяльність підприємства не повинна вступати в протиріччя з фінансовою діяльністю держави. Вони повинні працювати в одному напрямку, сприятливому зростанню національного багатства.
Опис
Ключові слова
теоретичні аспекти, фінансова стійкість, суб’єкт господарювання
Бібліографічний опис
Матеріали VIІІ Міжнародного круглого столу "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" (05 травня 2017 року, м. Одеса) : захід присвяч. святкуванню 152-річчя створення Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова : збірник / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту [та ін.]; відп. ред. Н. Л. Кусик. – Одеса : ЛЕРАДРУК, 2017. – 234 с.
DOI
ORCID:
УДК