Post чи ante: обумовленість вибору авторського методологічного підходу в культурологічних та мистецтвознавчих дослідженнях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Особливо важкою проблемою в усіх гуманітарних науках, особливо в культурології, є питання методології. Щодо більшості сучасних гуманітарних досліджень, особливо дисертаційних робіт, то, на жаль, досить часто можна спостерігати дві протилежні, проте, на нашу думку, однаково хибні тенденції: або загальне нехтування методологією, або «методичний плюралізм», коли у відповідному розділі перераховуються майже всі існуючі методи наукового пізнання, особливо загальнофілософські.
Опис
Ключові слова
методологія, гуманітарні дослідження, культурологія
Бібліографічний опис
1-і Верниковські читання (2021) : матеріали наук. читань пам’яті М. Верникова. – Одеса : ОНУ, 2021.