Правове регулювання організації соціальної реабілітації засуджених в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Питання соціальної реабілітації останніми роками набувають особливо важливого значення при визначенні напрямів та способів запобігання злочинності. Соціальна реабілітація – це комплексний процес збереження, набуття чи відновленні засудженим або звільненим функцій та навичок, необхідних для законослухняного самостійного життя в суспільстві.
Опис
Ключові слова
соціальна реабілітація, засуджені, запобігання злочинності
Бібліографічний опис
Матеріали 77-ї наук. конф. професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (23–25 листоп. 2022 р., м. Одеса) / відп. ред. О. В. Побережець ; ред. кол.: А. Л. Святошнюк, Т. В. Степанова та ін. – Одеса : Олді+, 2022.
DOI
ORCID:
УДК