Чисельні методи. Модуль 1. Елементарні обчислення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Пропонований методичний посібник стане у нагоді при виконанні лабораторних робіт з обов’язкових дисциплін «Чисельні методи» та «Методи обчислень», які викладаються студентам першого (бакалаврського рівня вищої освіти спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології» Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Опис
Електронний методичний посібник
Ключові слова
чисельні методи, методи обчислень, 122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи і технології
Бібліографічний опис
Чисельні методи [Електронний ресурс] : електрон. метод. посіб. до лаб. робіт студентів ф-ту математики, фізики та інформ. технологій першого (бакалавр.) рівня освіти, спец. 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформ. системи і технології» / уклад.: О. П. Царенко, О. А. Недєва. – Одеса : Одес. нац.. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – Модуль 1. Елементарні обчислення. – 259 с. – 8,3 МБ.
DOI
ORCID:
УДК
519.61/.64(075.8)