Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу. Ч. 1. Електрохімічні методи аналізу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичний посібник складено відповідно з програмою курсу “Аналітична хімія”. Він містить теоретичні основи з електрохімічних методів аналізу, питання для самостійної роботи та для самопідготовки до модульних контролів, призначені студентам хімічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. Може бути рекомендований для самостійної роботи студентів природничих факультетів при підготовці до занять за темами “Потенціометрія”, “Електрогравіметрія та кулонометричні методи аналізу”, “Полярографія й амперометрія” та “Кондуктометрія”.
Опис
Методичний посібник
Ключові слова
аналітична хімія, фізико-хімічні методи аналізу, електрохімічні методи аналізу, 6.040101 Хімія, 7.04010101 Хімія, 8.04010101 Хімія
Бібліографічний опис
Топоров С. В. Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу : метод. посіб. для самост. роботи студентів хім. ф-ту напряму підгот. 6.040101 Хімія; 7.04010101, 8.04010101 Хімія / С. В. Топоров, Р. Є. Хома – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2016. − Ч. 1. Електрохімічні методи аналізу. – 80 c.
DOI
ORCID:
УДК
543:55