ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФОРМ СУДОВОЇ СИСТЕМИ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ2009

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
"АТЛАНТ" ВОІ СОІУ
Анотація
Більшість дослідників за аналізом сучасного стану нашої держави доходить висновку, що багато інститутів та організацій громадянського суспільства в Україні вже сформовано. Дійсно, соціально-економічні та політичні реформи створюють важливі переумови формування громадянського суспільства в нашій державі. Але в подальшому ефективність цього процесу залежить від створення державою належних умов для нормального функціонування життя суспільства.
Опис
Матеріали наукової конференції «Конституційно-правове регулювання суспільних відносин: минуле, сучасне, майбутнє» (27 бе-резня 2009 р.).- Одеса, 2009
Ключові слова
розвиток громадського суспільства, реформа, господарське судочинство
Бібліографічний опис
Матеріали наукової конференції «Конституційно-правове ре-гулювання суспільних відносин: минуле, сучасне, майбутнє» (27 бе-резня 2009 р.)
DOI
ORCID:
УДК