Аналіз комплексної оцінки потенціалу та стабільності фінансово-господарської діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вивчення робіт вітчизняних і зарубіжних науковців по проблемам формування потенціалу підприємств дає змогу констатувати гостру нестачу досліджень системного характеру. Більшість дослідників, як правило, концентрують увагу на одному аспекті складного поліморфного явища: виробничому, маркетинговому, трудовому потенціалі.
Опис
Ключові слова
потенціал підприємств, фінансово-господарська діяльність, оцінка
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 грудня 2015 року м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин; гол. редкол. Т. О. Журавльова. – Одеса : Бондаренко М.О., 2015. – 519 с.
DOI
ORCID:
УДК