Гармонійна особистість соціального працівника як умова ефективної взаємодії з клієнтами

Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність дослідження визначається важливістю знання щодо гармонійного розвитку особистості соціального працівника для підвищення кваліфікації фахівця та збільшення його конкурентоспроможності. Соціальна робота у 21 столітті займає найважливіше місце в сучасному суспільстві. Велика кількість соціальних послуг допомагає людям у різних ситуаціях здолати важкі обставини, соціалізуватися, змінити власне бачення світу, поведінку, отримати необхідну допомогу, розвиватися. Значну роль в сприянні змінам клієнтів відіграє кваліфікований спеціаліст – соціальний працівник.
Опис
Ключові слова
231 Соціальна робота, соціальний працівник, взаємодія з клієнтами
Бібліографічний опис
Матеріали до 79–ї звітної студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекція «Соціальна робота», Підсекція «Диференціальна і спеціальна психологія», Підсекція «Практичної та клінічної психології», Підсекція «Соціальна психологія», Підсекція «Педагогічні науки» 24–28 квітня 2023 р. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
DOI
ORCID:
УДК