Business Vocabulary in Use (part 1)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичних вказівках запропоновано тексти за фахом та серія лексичних вправ, які спрямовані на засвоєння професійної термінології за спеціальністю Менеджмент. Матеріал розрахований як для аудиторної, так і для самостійної роботи студентів.
Опис
Ключові слова
business, менеджмент, marketing, advertizing, brands, business organizations, 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Караваєва Т. Л. Business Vocabulary in Use : метод. вказівки до курсу «Іноземна мова (англ.) за проф. спрямуванням» для здобувачів вищ. освіти ступеня бакалавра спец. 073 Менеджмент / Т. Л. Караваєва, М. Г. Тер-Григорьян. – Одеса : Гельветика, 2022. - Ч. 1. – 52 с.
DOI
ORCID:
УДК