Комп'ютерний зір та навігація робототехнічних систем : Змістовний модуль 2 "Системи технічного зору"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді плюс
Анотація
У методичних вказівках розкривається програма курсу, даються рекомендації для опанування лекційним матеріалом. Розглянуто зміст, завдання, наведено приклади розробки програм, порядок їх виконання. Рекомендовано вимоги до оформлення протоколів, правила захисту та оцінки. Наведено перелік завдань з темами лабораторних робіт, контрольні запитання та список рекомендованої літератури.
Опис
Ключові слова
комп'ютерний зір, мобільні роботи, системи технічного зору, робототехнічні системи, моделювання комп’ютерних систем, розробка моделей для комп’ютерної інженерії, технологія розпізнавання за кольором, 12 Інформаційні технології
Бібліографічний опис
Комп'ютерний зір та навігація робототехнічних систем : Змістовний модуль 2 "Системи технічного зору": метод. вказівки до лаб. занять для студентів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти галузі 12 Інформ. технології / уклад.: І. В. Шаріпова. – Одеса : Олді+, 2023. – 44 с.
DOI
ORCID:
УДК