Взаємозв’язок кримінально-правових і регулятивних норм в сфері безпеки та гігієни праці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Однією із значущих проблем теорії і практики кримінального права є повноцінне забезпечення системного взаємозв’язку цієї правової галузі з нормативним матеріалом іншої галузевої приналежності. Саме охоронний характер кримінального права обумовлює його зв’язок з іншими галузями матеріального права як на законодавчому рівні при вирішенні питання про криміналізацію, так і на правозастосовному в процесі встановлення ознак складу злочину. Цей зв’язок виражений законодавцем текстуально при описі кримінально-правової норми бланкетним способом. Розробка кола проблем, пов’язаних з введенням в українське кримінальне законодавство таких норм і специфіка застосування їх на практиці, тривалий час ведеться вітчизня- ними вченими-юристами.
Опис
Ключові слова
кримінально-правові норми, регулятивні норми, сфера безпеки та гігієни праці
Бібліографічний опис
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. 4-і юр. читання : матеріали Міжнар. щоріч. дистанц. наук. конф. (Одеса, 9 квіт. 2021 р.). – Одеса : Фенікс, 2021.
DOI
ORCID:
УДК