Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетинг»

Анотація
Мета вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» полягає у підготовці до практичної діяльності та проведення наукових досліджень з управління організаціями через формування у студентів розуміння призначення маркетингу в діяльності організацій та економіці в цілому та системи спеціальних знань у сфері маркетингу; вироблення вмінь та навичок аналізу ринкового середовища, споживчої цінності, ринкової діяльності організації та ухвалення управлінських рішень з маркетингу; впровадження та використання маркетингу в підприємствах з врахуванням їх особливостей. Завдання вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» полягають у • Визначенні ролі та функцій маркетингу в організації, передумов його виникнення та обмежень на його використання; • Ознайомленні студентів з передумовами виникнення, історичною еволюцією та сучасними тенденціями в розвитку маркетингу; • Ознайомленні студентів з основними поняттями та концепціями маркетингу; • Дослідженні основних складників маркетингової політики; • Засвоєнні основних термінів та понять маркетингу, формуванні професійної культури.
Опис
Ключові слова
управління, організація, маркетинг, економіка, ринкова діяльність, маркетингова політика, соціально-економічні явища, менеджер
Бібліографічний опис
Селезньова О.О., Робул Ю.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетинг» : метод. реком. / уклад О. О. Селезньова, Ю.В. Робул. – Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – 32 с.