Формування предметної області рекреаційно-туристичної діяльності

Анотація
У наш час формується нова міждисциплінарна предметна область, яку називають «туризмом», «туризмознавством», «туризмологією». Вона фіксує появу нового наукового напряму, орієнтованого на теоретико-метидологічну та медичну розробку суспільного феномену рекреаційно-туристичної діяльності, що стрімко набуває глобальних масштабів і істотно змінює уклад життя значної частини населення. Рекреаційно-туристична діяльність пронизує та інтегрує всі сфери життєдіяльності і переважну більшість галузей господарства, і у її осмисленні приймають участь численні науки. Це типова міждисциплінарна наукова проблема, що потребує визначення її міжпредметної області, з одного боку, і галузевих «паїв» і підходів до її розроблення - з другого. Завдання даної роботи обговорення та обгрунтування концептуально-понятійного апарату рекреаційно-туристичної діяльності в цілому, а також визначення предметної області її складової - географії туризму.
Опис
Ключові слова
рекреаційно-туристична діяльність, туризм, економіка, Україна
Бібліографічний опис
Українська географія: сучасні виклики.: зб. наук. праць у 3 т. - Київ.: Прінт-Сервіс, 2016.-Т.1.
DOI
ORCID:
УДК