Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Скляренко, Олексій Михайлович
Скляренко, Ольга Миколаївна
Скляренко, Ольга Николаевна
Skliarenko, Olha M.
Скляренко, Алексей Михайлович
Skliarenko, Oleksii M.
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Монографія «Типологічна ономастика»: Книга друга «Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі» — новий науковий напрям, започаткований одеськими фахівцями-ономастами — кандидатами філологічних наук, доцентами Олексієм Михайловичем Скляренком та Ольгою Миколаївною Скляренко. У центрі уваги дослідження — вузлові проблеми типологічної ономастики (теоретичної ономастики): визначення сутності пропріальних та апелятивних лексем, особливостей структурно-словотвірного складу та групування топонімів (ойконімів) в ономастиці України та США (й мов інших країн). Крім словотвірного виміру, дослідницький простір містить також інші виміри: соціально-функційний і когнітивно- психологічний. Обґрунтовані в монографії теоретичні положення та висновки мають важливе значення для славістики, германістики та романістики й можуть застосовуватися в курсах «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», спецкурсах із граматики, ономастики, когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики та лінгвокраїнознавства.
Опис
Типологічна ономастика : у 5 кн. / О. М. Скляренко, О. М. Скляренко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2012. - Кн. 2 : Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі . – 2013 . – 407 с. - Бібліогр.: с. 371-403 та в підряд. приміт.
Ключові слова
словотворення, типологія, топонімічні системи, пропріальна лексика
Бібліографічний опис
Типологічна ономастика : у 5 кн.: Кн. 2 : Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі.
DOI
ORCID:
УДК