Conference Interpreting (Переклад конференцій)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичні рекомендації охоплюють основні положення програми курсу з перекладу конференцій. В них, зокрема, визначені основні етапи підготовки до перекладу конференції, перевірки технічного обладнання напередодні заходу; розглянуто різні аспекти координації роботи перекладачів під час перекладу, особливості комунікації зі спікерами та етичні аспекти роботи. Призначені для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 035. «Філологія» (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська» що навчаються на факультеті романо-германської філології ОНУ імені І. І. Мечникова за освітньою програмою «Переклад (англійська та друга іноземні мови)», а також слухачів інших філологічних напрямів. Для денної, заочної та дистанційної форм навчання.
Опис
Ключові слова
переклад конференцій, етапи підготовки, перевірка технічного обладнання, координація роботи перекладачів
Бібліографічний опис
Conference Interpreting (Переклад конференцій): метод. рек. до вибір. курсу «Переклад конференцій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська». – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. – 36 с.
DOI
ORCID:
УДК