Международное сотрудничество в борьбе с морским пиратством

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Морские пространства, являясь источником многочисленных ресурсов и транспортными путями, обеспечивающими большую часть мирового грузового оборота, являются и средой для многочисленных преступных посягательств, в частности, морского пиратства. Это приводит к негативным последствия: угрозе для безопасности мореплавания, а также ощутимым потерям мировой экономики и торговли и т.д. В связи с этим сотрудничество государств в борьбе с этим явлением приобретает все большую актуальность. Целью данных тезисов является выяснение вопроса о мерах по борьбе с пиратством и их эффективности.
Опис
Ключові слова
морское пиратство, безопасность мореплавания, сотрудничество государств, меры по борьбе с пиратством и их эффективности
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
DOI
ORCID:
УДК