Синтез антимікробних речовин бактеріями, ізольованими з губок Чорного моря

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Досліджено здатність до продукування антимікробних сполук споротвірними бактеріями, що мешкають в організмі чорноморських губок влітку та восени, та їх чутливість до антибіотиків. Видовий склад споротвірних бактерій губок у різні сезони відрізнявся. Антагоністична активність літніх ізолятів була значно нижчою, ніж осінніх. Найвищою антагоністичною активністю та найширшим антимікробним спектром володіли представники виду Bacillus subtilis. Штам Micrococcus luteus ATCC 4698 мав найвищий рівень чутливості до антимікробних метаболітів досліджуваних культур. У досліджених культур виявлено стійкість до бензилпеніциліну, найбільш виражену влітку зі зниженням восени. За допомогою біоінформатичних інструментів у досліджених бактерій було ідентифіковано потенційну здатність до синтезу понад сорок антимікробних сполук на основі їх видової приналежності.
Опис
Ключові слова
091 біологія, губки, антимікробні речовини, bacillus, антибіотики
Бібліографічний опис
Шепіль, М. В. Синтез антимікробних речовин бактеріями, ізольованими з губок Чорного моря = Synthesis of antimicrobial substances by bacteria isolated from Black Sea sponges : кваліфікаційна робота магістра / М. В. Шепіль. – Одеса, 2022. – 62 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання