Ландшафтне проектування та дизайн: методичні вказівки для студентів 3-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 1

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичних вказівках розглядаються основні поняття і послідовність проектування ландшафтних об'єктів, обраних студентом. Це може бути: присадибна ділянка, оформлення території перед громадською будівлею, сад на даху, фрагмент парку і т.д. Передбачається детальне пророблення всіх стадій проектування з оформленням альбому спеціалізова-них креслень.
Опис
Ключові слова
передпроєктні дослідження, планування, ділянка, функціональне зонування, вертикальне планування, розкадрування, трасування, зелені насадження, благоустрій території, склад креслень
Бібліографічний опис
Кадуріна А. О., Назарчук Ю. С. Ландшафтне проектування та дизайн: методичні вказівки для студентів 3-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 1. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 28 с.
DOI
ORCID:
УДК