Релігійно-моральне виховання військовослужбовців: спадщина минулого

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена аналізу релігійно-морального виховання військовослужбовців в історичному контексті. Аналізується історичний досвід співробітництва армії з релігійними організаціями і вплив духовного потенціалу релігії на соцьіальїзацію, адаптацію та виховну роботу військово службовців. Значну увау приділено питанню розвитку в Україні досвіду військового капеланства та інституту військового душпастерства в сучасній армії.
The article investigates the religious and moral education of servicemen in historical context. Examines the historical experience of cooperation between the army and religious organizations and the influence of religion on the spiritual potential of the educational work of servicemen. Key attention paid to the issue of development in Ukraine experience of military chaplains and the Institute of military spiritual mentoring modern army.
Опис
Ключові слова
історічна психологія, метод історичної реконструкції, релігійно-моральне виховання, віруючі військовослужбовці, військові священики, військове капеланство, інститут військового душпастерства, the histori psychologia, method of historical reconstruction, religious and moral education of the believers servicemen, military priests, military chaplaincy, the Institute of military spiritual mentoring
Бібліографічний опис
Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 червня 2014 року / гол. редкол.: Л. М. Дунаєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ін-т інноваційної та післядипломної освіти [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014 .
DOI
ORCID:
УДК