«Візантія після Візантії». Як зберегти спадок?

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Впродовж останнього сторіччя візантиністика багато зробила для подолання сформованого у західноєвропейській культурі негативного образу Візантії. Проте «гіббонівська» несприйнятливість до духовної культури Візантії зберігається. Це не дивно, враховуючи сучасний культурний стандарт. Щоправда, у ситуації «пост» (post-modern, post-secular) всі смисли дещо змістилися, а ніби самі собою зрозумілі ідеї і практики перестали бути такими. Актуальним стає вільне від ідеологічних оцінок розуміння середньовічних витоків сучасних культур, богословських систем, релігійної антропології. Сьогодні вкрай затребуваним є грамотний аналіз візантійської цивілізаційної спадщини і вирішення цієї проблеми для нашої країни значною мірою залежить від розробки системи візантійської освіти. Приблизно про це турбувався на початку минулого століття відомий дослідник Федір Успенський: «Щодо практичної постановки вивчення Візантії і популяризації візантійської історії серед широкої публіки, у цьому відношенні зроблено дуже мало. І важко очікувати, щоб у найближчому майбутньому змінилися на краще несприятливі обставини. У нас немає наукової візантійської школи і, вочевидь, зникають і візантійські традиції».
Опис
Ключові слова
візантиністика, Візантія, образ Іншого, А. Гійу, Г. Капрієв, Ф. Успенський, І. Соколов, О. Каждан
Бібліографічний опис
"Візантійщина": візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / за ред. А. М. Домановського, О. В. Файди ; уклад. М. Є. Домановська ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : Майдан, 2018.
DOI
ORCID:
УДК