Військово-орієнтована підготовка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні практичних робіт з обов’язкової дисципліни «Військово-орієнтована підготовка», яка викладається студентам другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» факультету хімії та фармації Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, військово-орієнтована підготовка, 226 «Фармація, промислова фармація»
Бібліографічний опис
Військово-орієнтована підготовка [Електрон. ресурс] : електрон. метод. вказівки до практ. робіт студентів ф-ту хімії та фармації другого (магістер.), спец. 226 «Фармація, пром. фармація», / уклад.: О. І. Грицук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 117 с. – 1,1 МБ.
DOI
ORCID:
УДК