Земельне право

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичні рекомендації розроблені для здобувачів першого (бакалаврського)рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право» для опанування лекційного матеріалу, підготовки до практичних занять, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, право, земельне право, право власності на землю
Бібліографічний опис
Земельне право [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до практ. занять з курсу для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 081 «Право» / уклад. В. М. Масін. – Одеса, 2023. – 121 с. – 1,2 МБ.