Роль ВНЗ України як рушійної сили соціального прогресу в імплементації державної політики з розвитку людських ресурсів шляхом реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу (за матеріалами проекту Темпус elite “Освіта для лідерства, інтелектуальності та розвитку таланту”)

Анотація
В умовах викликів, що стоять перед Україною в XXI столітті лідерство визнається одним із ключових чинників, від яких залежить успішність діяльності організацій. У сучасній науці лідерство характеризується неоднозначно. З одного боку науковці його розглядають як різновид влади, специфікою якої є спрямованість зверху вниз, з іншого – як управлінський статус, соціальна позиція, пов'язана із прийняттям рішень особою, котра займає керівну посаду, скеровувати й організовувати колективну поведінку деяких або всіх членів суспільства.
Опис
Матеріали ... : присвяч. святкуванню 150-річчя створення Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / гол. редкол.: Н. Л. Кусик ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. економіки та управління . – Одеса : ЛЕРАДРУК, 2015 .
Ключові слова
ВНЗ України, лідерство, інтелектуальність
Бібліографічний опис
Матеріали ... : присвяч. святкуванню 150-річчя створення Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / гол. редкол.: Н. Л. Кусик ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. економіки та управління.
DOI
ORCID:
УДК