Formation des mots en français contemporain (Словотворення у сучасній французькій мові)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичні вказівки «Formation des mots en français contemporain» (Словотворення у сучасній французькій мові) до курсу «Лексикологія основної іноземної мови (французької)» призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Запропоновані методичні вказівки складаються з двох частин. У першій частині представлені сучасні погляди на способи формування лексичних одиниць французької мови. Друга частина містить досить різноманітний набір практичних завдань, орієнтованих на утворення та використання лексичних одиниць французької мови, що належать до різних мовленнєвих регістрів. Вони передбачають не лише формування однозначних і багатозначних слів, а й виявлення їх семантичної та стилістичної диференціації. Запропоновані вправи дозволять здобувачам вищої освіти більш поглиблено та ефективно опрацювати досліджувану тему, а також надбати навички структурно-семантичного аналізу словникового складу сучасної французької мови.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, словотворення, французька мова
Бібліографічний опис
Телецька Т. В. Formation des mots en français contemporain (Словотворення у сучасній французькій мові) : метод. вказівки до курсу «Лексикологія основної інозем. мови (фр.)» / Т. В. Телецька, А. В. Млинчик. – Одеса: Аріадна, 2020. – 26 с.
DOI
ORCID:
УДК