Розуміння судової практики в реаліях судової реформи в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Однією з найочікуваніших українським суспільством реформ традиційно називають судову, або відновлення довіри громадян до судової гілки влади [2, с. 3]. Нова стратегія розвитку органів правосуддя встановлює пріоритети вдосконалення системи судоустрою, судочинства та певних інститутів правосуддя як на рівні законодавчих змін, так і на рівні впровадження першочергових невідкладних заходів. Серед ключових пріоритетів судової реформи виділяють забезпечення рівних можливостей для громадян та бізнесу щодо захисту своїх прав та інтересів, оновлення суддівського корпусу, впровадження електронного суду
Опис
Ключові слова
судова практика, судова реформа, Україна
Бібліографічний опис
Матеріали 76-ї наук. конф. проф.-виклад. складу і наук. працівн. екон.-прав. факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, (Одеса, 24–26 листоп. 2021 р.). – Одеса : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021.
DOI
ORCID:
УДК