Комп’ютерне моделювання і оптимізація хімічних досліджень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Конспект лекцій підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання і оптимізація хімічних досліджень» до змістового модуля «Моделювання, планування та оптимізація хімічних досліджень». Містить теоретичний матеріал, контрольні питання та тести для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури. Призначений магістрам ЗВО спеціальності 102 «Хімія» ОНП «Фармацевтична хімія» і ОПП «Хімія». Буде корисними також аспірантам і молодим науковцям при плануванні та організації хімічних досліджень із застосуванням комп’ютерного і математичного моделювання.
Опис
Ключові слова
хімічні дослідження, моделювання, планування, оптимізація, комп’ютерне моделювання, математичне моделювання, поняття моделі, багатофакторний експеримент, 102 Хімія
Бібліографічний опис
Солдаткіна Л. М. Комп’ютерне моделювання і оптимізація хімічних досліджень : конспект лекцій до зміст. модуля «Моделювання, планування та оптимізація хім. дослідж.» для здобувачів другого (магіст.) рівня вищ. освіти спец. 102 «Хімія» / Л. М. Солдаткіна – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – 69 с.
DOI
ORCID:
УДК
615.012;004.942