Syntactic Complexes with the Non-Finites

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В. В.
Анотація
Дана розробка ставить собі завданням прищепити та розвинути у студентів навички нормативного вживання та побудови синтаксичних комплексів з неособовими формами дієслова. У розробці представлено загальну систему неособових форм дієслова в англійській мові та базові правила використання синтаксичних комплексів з ними. Подані тексти для трансформацій та вправи призначені для розвитку граматичних навичок та закріплення правил. Запропонований матеріал є корисним доповненням до навчального посібника Морозової І. Б. та Степаненко О. О. «The Use of the Non-Finites» (2021) та базується на системі викладання даної теми, представленій у ньому.
Опис
Ключові слова
англійська мова, синтаксичні комплекси з неособовими формами дієслова, складні синтаксичні конструкції, неособові форми дієслова, English language, syntactic complexes, non-finite verb forms, 035 Філологія, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Бібліографічний опис
Syntactic Complexes with the Non-Finites : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни “Синтакс. комплекси” для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня cпец. 035 Філологія спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: І. Б. Морозова, О. О. Пожарицька, О. О. Васильєва. – Одеса : Букаєв В. В., 2024. – 28 с.
DOI
ORCID:
УДК
811.111’367.625.45(072)