Системно-функціональний метод дослідження державно-правових явищ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджувана тема є актуальною, оскільки активізація системних досліджень в праві є цілком виправданою і очікуваною. Так, наприклад, хаотичність, невпорядкованість останніх новел законодавства, їх певна неузгодженість з об’єктивно існуючою системою права, призводить до законодавчої «інфляції» в одних сферах правового регулювання та законодавчого «вакууму» в інших. Тобто, очевидним є вироблення такого наукового алгоритму сучасної державно-правової політики, на основі якого всі найактуальніші питання правового життя зможуть отримувати не лише оперативне (за допомогою різних законодавчих засобів та ініціатив), а й, перш за все, якісне та ефективне вирішення. Така мета може бути досягнута виключно на комплексній науковій основі системних досліджень та системності практичних рішень.
Опис
Ключові слова
системні дослідження, правове регулювання, системно-функціональний метод, державно-правові явища
Бібліографічний опис
Матеріали 75-ї звіт. наук. конф. професорсько-викладацького складу і наук. працівників економіко-правового факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова, (Одеса, 25–27 листоп. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
DOI
ORCID:
УДК