Податкові важелі забезпечення сталого економічного розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Податкова система в ринкових умовах, як економічна форма та важливий регулятор взаємовідносин між економічними суб'єктами, з одного боку, та державою – з іншого, стає, одним із найважливіших та гнучких засобом державно- го впливу на економічну активність підприємств та контролю за формуванням і розподілом їх грошових ресурсів. Ефективно виконувати цю функцію податкова система може лише за умов забезпечення цілеспрямованого її регулювання як на етапі формування, так і на етапі практичної реалізації через відповідні інститути законодавчої й виконавчої влади. Забезпечення ефективності застосування бюджетно-податкових важелів відіграє важливу роль у вирішенні проблем соціально-економічного характеру.
Опис
Ключові слова
податкова система, податкове регулювання економіки, економічний розвиток держави
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2016 року, м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова . – Одеса : Бондаренко М.О., 2016 . – 363 с.
DOI
ORCID:
УДК