Етичні аспекти лікарняної клоунади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Лікарняна клоунада стає загальносвітовою практикою, рух лікарняних клоунів вже 25 років існує в багатьох країнах світу – Франції, Німеччині, США. У багатьох країнах вона стає професійною діяльністю. Наприклад, в Ізраїлі існують спеціальні факультативи, медичний персонал навчають як лікарняних клоунів. У Берліні створена кафедра лікарняної клоунади. У Литві лікарняні клоуни – під патронатом президента, їх фінансують з адміністрації.
Опис
Ключові слова
лікарняна клоунада, лікарняні клоуни, волонтери, діти
Бібліографічний опис
Грида Т. В. Етичні аспекти лікарняної клоунади / Т. В. Грида, А. В. Пашенко, Ф. А. Тихомірова // Людина як цілісність: соціально-гуманітарний та природничо-науковий полілог : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук. конф. (Одеса, 20 трав. 2021 р.) / Одес. нац. мед. ун-т, каф. філософії та біоетики, психол. служба, НВК ІТНІБО ; Міжнар. академія психосінергетики та альфології та ін. ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, каф. філософії, каф. заг. психології та психології розвитку особистості ; ред. кол.: В. Б. Ханжи (відп. ред.) та ін. – Одеса, 2021. – С. 64-68.
DOI
ORCID:
УДК