Порівняльний аналіз впливу FinTech-інвестицій на економіку України та Німеччини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Фінансові послуги є головним елементом як розвитку економіки окремої країни, так і розвитку світової економіки в цілому. Ринок фінансових послуг дає можливість направити інвестиційні потоки в найпривабливіші сфери економіки, що в підсумку призведе до економічного зростання. Ринок фінансових послуг зазнає значних змін, що викликані попитом споживачів на нові та інноваційні продукти і послуги, які засновані на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях.
Опис
Ключові слова
FinTech-інвестиції, економіка України, економіка Німеччини, фінансові послуги
Бібліографічний опис
Соціально-економічний та політичний розвиток країн у сучасних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 27 трав. 2022 р.) / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2022.
DOI
ORCID:
УДК