Освіта як чинник економічного розвитку суспільства: кількісний та якісний вимір

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті аналізується модернізуючий вплив освіти на економічний розвиток сучасного суспільства. Для кількісного урахування впливу на можливості розвитку людини ступеню її свобод запропоновано доповнити індекс розвитку людського потенціалу індексом політичної, економічної та громадянської свободи. Встановлено тісний кореляційний зв'язок між індексом освіти, з одного боку, та індексом розвитку людського потенціалу й індексом політичної, економічної та громадянської свободи, з іншого.
В статье анализируется модернизирующее воздействие образования на экономическое развитие современного общества. Для количественного учета влияния на возможности развития человека, степени его свобод предложено дополнить индекс развития человеческого потенциала индексом политической, экономической и гражданской свободы. Установлена тесная корреляционная связь между индексом образования, с одной стороны, и индексом развития человеческого потенциала и индексом политической, экономической и гражданской свободы, с другой.
The effect of educational advance on the social economic development is analyzed. To take into account the influence of the degree-of-freedom index on human potential development, it is suggested to complement human potential development index with political, economic and social indexes. Close correlation relationship between education index and human potential development index along with political, economic and social indexes.
Опис
Ключові слова
освіта, функції освіти, економічний розвиток, індекс розвитку людського потенціалу, індекс освіти, індекс політичної, економічної та громадянської свободи, кореляційний аналіз, образование, функции образования, экономическое развитие, индекс развития человеческого потенциала, индекс образования, индекс экономической, политической и гражданской свободы, корреляционный анализ, education, education functions, economical advancement, human potential development index, education index, political, economic and social indexes, correlative analysis
Бібліографічний опис
Економічний вісник