Концептуальні підходи до визначення ролі держави у сфері освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті визначено місце освітніх послуг у системі суспільних благ та розглянуто концептуальні підходи до визначення ролі ринку та держави у забезпеченні їх надання суспільству. Виявлено сфери, в які має спрямовувати свою регулюючу діяльність держава з метою сприяння соціально-економічному розвитку, а саме: створення умов для функціонування ринку освітніх послуг, через взаємозв’язок якого з ринком ресурсів реалізується продуктивна функція освіти; подолання ефекту «фрирайдерства»; меріторизація попиту на освітні послуги; створення матеріальних та духовних засад для реалізації соціальних функцій освіти.
Опис
Ключові слова
освіта, ринок освітніх послуг, ефект «фрирайдерства», мериторні блага, теорія опікуваних благ, мультизмішане благо, образование, рынок образовательных услуг, эффект «фрирайдерства», мериторные блага, теория опекаемых благ, мультисмешанное благо, education, educational services market, effect of «freeridership», meritory good, theory of patronized goods, multimachine good
Бібліографічний опис
Економіка і суспільство