Предпосылки и условия осуществления «неоиндустриализации» в Украине

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Как известно, по принципу типа общественных отношений, форм собственности выделяются феодальное, капиталистическое и социалистическое общества, а по принципу технико-технологического базиса – доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества.. Академик НАН Украины А. Чухно в связи со второй типологизацией человеческого общества отметил следующее: « Теория информационного постиндустриального общества, раскрыв основные устои новой экономики и общества, является методологической основой определения закономерных ступеней цивилизационного процесса, четкой периодизации человеческой истории как единства доиндустриального, индустриального и информационного постиндустриального общества. Одновременно технологический принцип, лежащий в ее основе, позволяет раскрыть структуру современного мира.
Опис
Ключові слова
модернизация, «неоиндустриализация», экономика, Украина
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2016 року, м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова . – Одеса : Бондаренко М.О., 2016 . – 363 с