Предпосылки и условия осуществления «неоиндустриализации» в Украине

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Как известно, по принципу типа общественных отношений, форм собственности выделяются феодальное, капиталистическое и социалистическое общества, а по принципу технико-технологического базиса – доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества.. Академик НАН Украины А. Чухно в связи со второй типологизацией человеческого общества отметил следующее: « Теория информационного постиндустриального общества, раскрыв основные устои новой экономики и общества, является методологической основой определения закономерных ступеней цивилизационного процесса, четкой периодизации человеческой истории как единства доиндустриального, индустриального и информационного постиндустриального общества. Одновременно технологический принцип, лежащий в ее основе, позволяет раскрыть структуру современного мира.
Опис
Ключові слова
модернизация, «неоиндустриализация», экономика, Украина
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2016 року, м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова . – Одеса : Бондаренко М.О., 2016 . – 363 с
DOI
ORCID:
УДК