Наративна стратегія мовленнєвої поведінки адресантав художньому дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Лінгвопрагматичний аспект дослідження категорії адресантності охоплює виокремлення комунікативних ролей, стратегій і мовленнєвих актів поведінки учасників художньої комунікації. Художня комунікація реалізується через взаємодію автора (адресанта) та читача (адресата), посередником у якій виступає художній дискурс. Ми зосередили увагу на стратегічному аспекті аналізу художнього дискурсу.
Опис
Ключові слова
мовленнєва поведінка, стратегія, художня комунікація
Бібліографічний опис
Прикладна лінгвістика на Півдні України: здобутки і перспективи: зб. матеріалів: 1 Міжнар. Конгрес (22-23 верес. 2021 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філологічний ф-т [та ін.]. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2021.