Зимовки птиц на Придунайских озерах (Украина)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Приведен видовой состав птиц, использующих район Придунавья в качестве зон переживания в зимний период. На основе оригинальных данных определен характер пребывания зимующих птиц в регионе более чем за 20-ти летний период
Приведено видовий склад птахів, що використовують район Придунавья як зони переживання у зимовий період. На основі оригінальних даних визначений характер перебування зимуючих птахів у регіоні більш ніж за 20-ти літній період
The list of wintering bird species using the Danube region as a harbour zone during winter is presented. Based on original data the character of the wintering birds* stay in the region is determined for the period over 20 years
Опис
Ключові слова
зимовки, обычный вид, редкий вид, птахи, облік, зимівля, wintering, birds, common species, rare species
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК