Виконання договору морського перевезення вантажу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Договори морського перевезення вантажу мають важливе значення в умовах ринкової економіки та вільної конкуренції на ринку транспорту, але у той же час викликають багато спорів та дискусій з приводу їх юридичної природи та законодавчого визначення. Метою даного дослідження є визначення особливостей прав та обов’язків сторін по належному виконанню договору морського перевезення вантажу в залежності від його виду.
Опис
Ключові слова
договори морського перевезення вантажу, вільна конкуренція, ринок транспорту, права та обов’язків сторін
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
DOI
ORCID:
УДК