Особливості поетичної мови балади «Тополя» Т. Шевченка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті досліджується твір раннього періоду творчості Тараса Шевченка. Стаття висвітлює художньо-стильову специфіку романтичних балад поета.
В статье исследуется произведение раннего периода творчест-ва Тараса Шевченко. Рассматривается художественно-стилевая специфика рома-нтической баллады поэта.
The article investigates the early creative work of Taras Shevchenko. The article considers the art and stylistic specifics of the poet’s ballads.
Опис
Ключові слова
українська мова, балада, конотація, символ, украинский язык, баллада, коннотация, символ, Ukrainian, ballad, connotation, symbol
Бібліографічний опис
Одеський лiнгвістичний вiсник.
DOI
ORCID:
УДК