Теоретичні постулати нового адміністративно-територіального устрою України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
У всіх східно-європейських країнах протягом 1990-х років проведені адміністративно-територіальні реформи, що стверджують таку закономірність: нова політична система, нова система влади, обов´язково супроводжується і закріплюється новим адміністративно-територіальним устроєм. Винятком лишаться наша країна, хоча і тут зроблені помітні кроки до адміністративно-територіальної реформи (АТР). У 2000 р. створена державна комісія з адміністративно-територіального устрою (АТУ) України. Свого часу в уряді країни була посада віце-прем’єр-міністра з питань АТР. Були розроблені й обговорені численні проекти нового АТУ країни, таксономія нових адміністративно-територіальних одиниць (АТО) та принципи їх виділення. Нагадаємо, що чимало проектів нового АТУ розроблені географами. Географи входили до складу комісії з АТУ України. Є принципи (постулати) щодо нового АТУ країни.
Опис
Ключові слова
адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальна реформа
Бібліографічний опис
Наукові пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю заснування Луганського відділу Українського Географічного товариства (26-28 жовтня 2009 р., м. Луганськ)
DOI
ORCID:
УДК