Деякі питання відповідальності за злочини в сфері використання техніки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Сучасний технічний прогрес і пов’язане з ним надзвичайне розширення сфери дії джерел підвищеної небезпеки ставлять перед наукою кримінального права складне завдання — розробити таку систему кримінально-правових заходів, що дієво сприяла б усуненню підвищеної небезпеки спричинення шкоди в сфері зіткнення людини з технікою і у той же час не привела б до відходу від фундаментальних принципів кримінального права. У зв’язку з рішенням цього завдання виникає питання про можливість і доцільність розширення меж кримінальної відповідальності за необережні злочини в сфері використання техніки.
Опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса / відп. ред.: І. С. Канзафарова, А. О. Нігреєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Астропринт, 2014
Ключові слова
технічний прогрес, кримінальна відповідальність, злочини в сфері використання техніки
Бібліографічний опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса
DOI
ORCID:
УДК