До питання про міжнародну уніфікацію трудових стандартів у торговельному мореплавстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Національний авіаційний університет
Анотація
З урахуванням глобального характеру морського судноплавства, ефективність якого зв’язана, у першу чергу, з забезпеченням безпеки, у тому числі правовими засобами, проблеми безпеки традиційно набувають універсального масштабу. У таких умовах вирішення проблемних питань неможливо лише за рахунок засобів національних правових систем: воно потребує уваги з боку міжнародного співтовариства і засобів міжнародного права. Протягом багатьох десятиліть формувалась, й досі цей процес триває, міжнародно-правова система забезпечення безпеки мореплавства. В цій системі безпека життя та праці моряків визнається безсумнівним пріоритетом серед цілого комплексу питань безпеки, включаючи безпеку майна, захист морського середовища тощо.
Опис
Ключові слова
торговельне мореплавство, безпека мореплавства, безпека життя та праці моряків
Бібліографічний опис
Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (24 лютого 2017 р., м. Київ)
DOI
ORCID:
УДК